Kraul

Print

b_0_0_0_00_images_stilovi_prednji-kraul.gif

Kraul je tehnika slobodnog načina plivanja sa istovremenim radom ruku i nogu, a ujedno je i najbrži način plivanja. Ruke svakog novog zaveslaja prebacuju se kroz zrak, a noge se kreću brzim ritmom i uvijek su pod vodom. Noge su dublje zaronjene u vodu, a leđa i glava jednim dijelom nalaze se iznad površine tako da linija vode prolazi preko čela i ramenskog pojasa.

b_490_360_16777215_00_images_stilovi_kraul-foto.jpg

Faze rada ruku u kraulu
1. Faza napliva (plutanje)     0,2 – 0,5 sec.
2. Faza podupiranja     0,1 – 0,2 sec.
3. Glavna (propulzivna) faza   0,4 sec.
4. Faza vađenja ruke iz vode  0,1  sec.
5. Faza prenosa ruke u novi zaveslaj  0,4 – 0,5 sec.
U fazi napliva i podupiranja zaveslaj se veoma lagano i sporo izvodi tražeći otpor vode.

Glavna faza ima dva perioda. U prvom se ruka savija i povlači vodu pored sebe, a u drugom periodu opruža i potiskuje vodu unazad. U ovoj fazi ruka koristi maksimalno svoje površine i polugu, mišićnu siu, maksimalno koristeći otpor vode, a pri tome se pokreti izvode veoma snažno i brzo.

U fazi vađenja ruku iz vode pokret se izvodi mirno, najkraćim putem se ruka vadi i potpuno relaksirana prenosi kroz vazduh. U tom pokretu lakat zauzima najvišu poziciju u odnosu na cijelu ruku.

Faze rada nogu u kraulu
Pokret počinje iz kuka i odvija se cijelom dužinom noge. Zaveslaj koji počinje odozgo opruženom nogom je do horizontale propulzivan, a ispod horizontale pripremni retropulzivan i obrnuto.

Brzina: 1,8 – 2,0 m/s
Discipline: 50, 100, 200, 400, 800, 1500 m, maraton, štafete.

Plivač u kraulu diše tako što udahne zrak kada glavu okrene u stranu, a usta se oslobode vode. Izdiše ispod vode kada mu je glava uronjena u vodu i licem okrenuta prema dolje.

b_0_0_0_00_images_stilovi_kraul.jpg

Thursday the 2nd. Custom text here. Design © Top poker sites - All rights reserved.