Sejdinović Emina

Print
2. Decembar 2014.


50 Slobodno/Free
50 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
200 Slobodno/Free
200 Slobodno/Free
400 Slobodno/Free
400 Slobodno/Free
800 Slobodno/Free

50 Leđno/Back
50 Leđno/Back
100 Leđno/Back
100 Leđno/Back

50 Prsno/Breast
50 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
200 Prsno/Breast
200 Prsno/Breast

50 Delfin/Fly
50 Delfin/Fly
100 Delfin/Fly
100 Delfin/Fly
200 Delfin/Fly

100 Mešovito/I.Medley
200 Mešovito/I.Medley
200 Mešovito/I.Medley
400 Mešovito/I.Medley
400 Mešovito/I.Medley

28.47
28.13
1:01.56
1:00.02
2:14.59
2:25.40
4:49.79
5:03.83
10:19.49

34.60
34.47
1:19.13
1:12.33

36.23
35.98
1:23.41
1:18.13
2:59.05
2:49.77

29.60
29.20
1:05.81
1:04.22
2:50.98

1:08.80
2:33.19
2:29.37
5:48.26
5:35.22
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m
25m
50m

50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m

25m
50m
25m
50m
25m
28.4.2012.
26.1.2013.
20.10.2012.
26.1.2013.
29.4.2012.
20.3.2010.
3.3.2012.
7.2.2010.
11.2.2011.

21.10.2012.
26.5.2012.
6.6.2009.
12.11.2011.

29.4.2012.
26.5.2012.
7.5.2011.
10.12.2011.
15.7.2012.
10.12.2011.

20.10.2012.
17.11.2012.
21.10.2012.
26.1.2013.
25.7.2010.

24.3.2013.
17.6.2012.
24.3.2012.
24.7.2010.
20.3.2010.
Kruševac (SRB)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Kruševac (SRB)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)

Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)
Novi Sad (SRB)
Sarajevo (BIH)

Kruševac (SRB)
Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)

Sarajevo (BIH)
Tuzla (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Trebinje (BIH)

Banja Luka (BIH)
Trebinje (BIH)
Sarajevo (BIH)
Trebinje (BIH)
Sarajevo (BIH)
579 Bodova.

605 Bodova.

591 Bodova.

562 Bodova.

506 Bodova.

478 Bodova.

396 Bodova.


538 Bodova.

459 Bodova.

468 Bodova.


607 Bodova.

615 Bodova.

361 Bodova.


558 Bodova.

457 Bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 31.8.2014.: 599 bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 20.11.2014.: 599 bodova.