Okanović Ilma

Print
2. Decembar 2014.


50 Slobodno/Free
50 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
200 Slobodno/Free
200 Slobodno/Free

50 Leđno/Back
50 Leđno/Back
100 Leđno/Back
100 Leđno/Back
200 Leđno/Back
200 Leđno/Back

50 Prsno/Breast
50 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
200 Prsno/Breast

50 Delfin/Fly
50 Delfin/Fly
100 Delfin/Fly
100 Delfin/Fly
200 Delfin/Fly

100 Mešovito/I.Medley
200 Mešovito/I.Medley
200 Mešovito/I.Medley

38.04
37.60
1:20.94
1:20.24
2:56.51
2:57.17

42.42
41.98
1:29.93
1:27.10
3:17.18
3:14.02

50.83
49.30
1:49.23
1:45.70
3:43.21

50.31
47.06
1:50.58
1:48.16
3:51.33

1:32.72
3:22.43
3:12.07
50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
25m

50m
25m
50m
25m
50m

25m
50m
25m
5.6.2010.
16.10.2010.
13.2.2011.
27.3.2011.
16.7.2011.
26.3.2011.

13.2.2011.
20.3.2011.
16.7.2011.
12.11.2011.
16.7.2011.
26.3.2011.

28.1.2012.
19.3.2011.
28.1.2012.
10.12.2011.
10.12.2011.

28.1.2012.
26.3.2011.
28.1.2012.
19.12.2010.
28.1.2012.

27.3.2011.
16.7.2011.
26.3.2011.
Novi Sad (SRB)
Novi Sad (SRB)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajvo (BIH)
Banja Luka (BIH)

Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajvo (BIH)
Sarajevo (BIH)
Sarajvo (BIH)
Banja Luka (BIH)

Banja Luka (BIH)
Banja Luka (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)

Banja Luka (BIH)
Banja Luka (BIH)
Banja Luka (BIH)
Zenica (BIH)
Banja Luka (BIH)

Banja Luka (BIH)
Sarajvo (BIH)
Banja Luka (BIH)
242 Bodova.

266 Bodova.

262 Bodova.


259 Bodova.

269 Bodova.

249 Bodova.


195 Bodova.

204 Bodova.123 Bodova.

129 Bodova.

146 Bodova.


242 Bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 31.8.2014.: 261 bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 20.11.2014.: 261 bodova.


 

 

Friday the 24th. Custom text here. Design © Top poker sites - All rights reserved.