Okanović Amna

Print
2. Decembar 2014.


50 Slobodno/Free
50 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
200 Slobodno/Free
400 Slobodno/Free

50 Leđno/Back
50 Leđno/Back
100 Leđno/Back
100 Leđno/Back
200 Leđno/Back
200 Leđno/Back

50 Prsno/Breast
50 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
200 Prsno/Breast
200 Prsno/Breast

50 Delfin/Fly
50 Delfin/Fly
100 Delfin/Fly

100 Mešovito/I.Medley
200 Mešovito/I.Medley
200 Mešovito/I.Medley

35.86
33.52
1:17.23
1:15.44
2:41.88
8:34.83

40.84
40.40
1:22.66
1:22.39
2:52.92
2:54.86

45.22
45.08
1:38.48
1:34.19
3:20.16
3:18.71

58.27
58.39
1:46.35

1:46.36
3:11.83
3:36.88
50m
25m
50m
25m
50m
50m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
50m
25m

50m
25m
25m

25m
50m
25m
28.1.2012.
10.12.2011.
28.1.2012.
4.12.2011.
28.1.2012.
4.7.2009.

28.1.2012.
10.12.2011.
28.1.2012.
10.12.2011.
28.1.2012.
10.12.2011.

28.1.2012.
10.12.2011.
2.7.2011.
10.12.2011.
28.1.2012.
10.12.2011.

25.7.2009.
7.2.2010.
19.12.2010.

6.2.2010.
7.5.2011.
7.2.2010.
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Zenica (BIH)
Banja Luka (BIH)
Trebinje (BIH)

Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)

Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)
Trebinje (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
Sarajevo (BIH)

Lukavac (BIH)
Sarajevo (BIH)
Zenica (BIH)

Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)
Sarajevo (BIH)
289 Bodova.

306 Bodova.

339 Bodova.
100 Bodova.

290 Bodova.

347 Bodova.

369 Bodova.


277 Bodova.

278 Bodova.

335 Bodova.


79 Bodova.
284 Bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 31.8.2014.: 339 bodova.
Srednji bodovi za najbolje 5 Discipline od 20.11.2014.: 339 bodova.


 

 

Friday the 24th. Custom text here. Design © Top poker sites - All rights reserved.