2012. godina najuspješnija za "Galeb" za 66 godina postojanja

Print

Galeb NG miting 2012Kontinuitet dobrih rezultata iz 2010. i 2011. Plivački klub "Galeb GIKIL" nastavio je i 2012. godini - godini koju možemo okarakterisati kao jednu od najuspješnijih u 66 godina dugoj tradiciji ovog kluba.