Biković Haris

Print
29. Novembar 2014.


50 Slobodno/Free
50 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free

50 Leđno/Back
50 Leđno/Back
100 Leđno/Back
100 Leđno/Back

35.96
31.00
1:17.48
1:21.46

43.98
41.00
1:33.36
1:27.74
50m
25m
50m
25m

50m
25m
50m
25m
7.7.2012.
29.3.2014.
8.7.2012.
10.12.2011.

8.7.2012.
17.11.2012.
7.7.2012.
17.11.2012.
Trebinje (BIH)
Sarajevo (BIH)
Trebinje (BIH)
Sarajevo (BIH)

Trebinje (BIH)
Tuzla (BIH)
Trebinje (BIH)
Tuzla (BIH)
196 Bodova.

221 Bodova.


163 Bodova.

172 Bodova.
Srednji bodovi za najbolje 4 Discipline od 31.8.2014.: 188 bodova.
Srednji bodovi za najbolje 4 Discipline od 20.11.2014.: 188 bodova.