Mujkanović Lidija

Print
2. Decembar 2014.


50 Slobodno/Free
50 Slobodno/Free
100 Slobodno/Free

50 Leđno/Back

50 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
100 Prsno/Breast
200 Prsno/Breast

39.36
36.25
1:25.42

49.89

45.52
1:51.43
1:42.56
3:57.10
50m
25m
25m

25m

25m
50m
25m
25m
12.2.2011.
26.11.2011.
10.12.2011.

20.3.2011.

26.11.2011.
2.7.2011.
10.12.2011.
20.3.2011.
Sarajevo (BIH)
Tuzla (BIH)
Sarajevo (BIH)

Banja Luka (BIH)

Tuzla (BIH)
Trebinje (BIH)
Sarajevo (BIH)
Banja Luka (BIH)
219 Bodova.


192 Bodova.
Srednji bodovi za najbolje 2 Discipline od 31.8.2014.: 205 bodova.
Srednji bodovi za najbolje 2 Discipline od 20.11.2014.: 205 bodova.